team

Vitya Kravchenko
Vika Kravchenko
Natali Reznikova
Misha Kievitsky
Showrunner & CEO
Showrunner
Senior Producer
Art-director
Natali Reznikova
Producer
Vitya Kravchenko
Showrunner & CEO
Vika Kravchenko
Showrunner
Misha Kievitsky
Art-director
We are waiting for you to join us!